Θάλασσα

sea-view

Με κυνηγούν οι βοριάδες.
              Η μοναξιά είναι το ορυχείο της δύναμης και της αυτογνωσίας.

                   Μελανό ροδόβαμμα.
              Η ζωή μου είναι μια σκοτεινιασμένη ευθεία, μια ατέρμονη
               πορεία. Το παρελθόν δεν σβήνει ποτέ, όσο ζείς το κουβαλάς
                                                     μαζί σου.
                                      ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.